OFERTA

W ramach poszczególnych gałęzi prawa kancelaria świadczy następujące usługi:

  • przygotowywanie opinii prawnych oraz udzielanie jednorazowych porad prawnych
  • uczestnictwo w negocjacjach warunków handlowych umów, spotkaniach z kontrahentami
  • reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej
  • tworzenie aktów prawnych, w tym regulaminów m.in. pracy, wynagradzania
  • windykację należności
  • opiniowanie lub przygotowywanie umów
  • sporządzanie pism procesowych
  • opracowywanie pism przed procesowych oraz innych pism wymagających argumentacji prawnej