PRAWO RODZINNE

  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy o alimenty (m.in. podwyższenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych, ustalanie świadczeń alimentacyjnych dla małżonka po rozwodzie)
  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem
  • sprawy majątkowe małżonków, w tym o podział majątku wspólnego
  • sprawy o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa