PRAWO CYWILNE

  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w tym związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, sprawy o zapłatę, roszczenia wynikające z czynów niedozwolonych czy też z bezpodstawnego wzbogacenia
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, dziedziczenie testamentowe
  • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych, w tym dotyczące zniesienia współwłasności, ochrony własności i posiadania, zasiedzenie
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania w tych sprawach;
  • sprawy z zakresu prawa lokalowego
  • sprawy z zakresu prawa spółdzielczego
  • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w związku z wypadkami komunikacyjnymi