PRAWO PRACY

  • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych i przed sądowych z zakresu prawa pracy
  • przygotowywanie projektów umów o pracę
  • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • sprawy związane z rozwiązywaniem umów o pracę, w tym także doradztwo w zakresie zwolnień grupowych
  • układy zbiorowe