PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • reprezentacja w postępowaniach przed wszelkimi organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej) oraz sądami administracyjnymi
  • sporządzenie pism w toku postępowania administracyjnego oraz sądowo- administracyjnego