PRAWO GOSPODARCZE

  • sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej
  • sprawy związane z tworzeniem spółek handlowych
  • rejestracja podmiotów gospodarczych
  • sprawy związane z likwidacją i restrukturyzację podmiotów gospodarczych
  • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych
  • windykacja należności – tak polubowna (przed sądowa) jak i sądowa oraz komornicza
  • stała obsługa przedsiębiorców w bieżącej działalności, w tym opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, udział w negocjacjach z kontrahentami, reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej